expert criminalist

EXPERT CRIMINALIST – INEC – Condiții generale, tematică și bibliografie orientativă pentru concurs

EXPERT CRIMINALIST – INEC – Condiții generale, tematică și bibliografie orientativă pentru concurs

EXPERT CRIMINALIST – INEC Condiții de participare Condiții generale: Pentru posturile de expert criminalist gradul IV se poate înscrie la concurs persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii: Condiții specifice posturilor: Atribuții generale și specifice ale postului de EXPERT CRIMINALIST – INEC – încadrare directă din sursă externă Efectuează prima expertiză criminalistică, individual sau în comisie;…

End of content

End of content