ORTOGRAFIE ȘI ORTOEPIE
VOCABULARUL
Părți de vorbire flexibile
Părți de vorbire neflexibile
Recapitulare din MORFOLOGIE
SINTAXA
RECAPITULĂRI FINALE

Structura fonologică a cuvintelor: diftong, triftong, hiat

Diftongul

DIFTONGUL = grup de două sunete, o vocală și o semivocală, pronunțate în aceeași silabă.


Diftongul poate fi (conform Dicționarului de științe ale limbii, Angela Bidu-Vrânceanu):

Ascendent (semivocală  – vocală):

În limba română există următorii diftongi ascendenți: ia, ie, io, iu, ua, uă, ea, eo, oa: iar, ierni, mea etc.

Descendent (vocală – semivocală):În limba română există următorii diftongi descendenți: ai, ăi, îi, ei, ii, oi, ui, au, ău, îu, eu, iu, ou: hai, au, uite, mii, femeii etc.

  • Mi-a zis adevărul. (i-a este un diftong pentru că cele două sunete fac parte din aceeași silabă)

  • În cuvântul el pronunțat [i e l] ie este diftong.

  • În cuvântul ceas pronunțat [č a s] nu este niciun diftong (grupul ce transcrie un singur sunet).

  • În cuvântul chei pronunțat [k’e i] ei este diftong, pentru că e este accentuat.

Triftongul

TRIFTONGUL = grup de trei sunete, o vocală și două semivocale, pronunțate în aceeași silabă.

Triftongul poate fi:


progresiv: are structura: semivocală – semivocală – vocală: cre-ioa-ne;

centrat: are structura: semivocală – vocală – semivocală: le-oai-că.

  • Mi-au zis adevărul. (i-au este un triftong  pentru că cele două sunete fac parte din aceeași silabă)

  • În cuvântul ștergeau  pronunțat [ș t e r ğ a u] nu este niciun triftong, este diftongul au (grupul ge transcrie un singur sunet).

  • În cuvântul dumneaei:  [dum-nĕa-ĭeĭ]- iei este triftong (după pronunție).

Hiatul

HIATUL = grup de două vocale alăturate, aflate în silabe diferite.

  • hiat:  hi-at
  • poem:  po-em

În cuvântul  po-ia-nă , o-i nu formează un hiat deoarece i este semivocală, iar hiatul este format doar din vocale.

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please fill the required fields*

Enable Notifications OK No thanks